KALİTE POLİTİKAMIZ

FET-GAZ olarak Faaliyet alanımız olan Doğalgaz Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonları ve Ekipman İmalatı; Bakım, Servis Hizmetleri; Saç kesim büküm-kabin; Torna ve Dik işlem (Talaşlı İmalat) konularında;

 • İlgili taraflarının güvenini kazanmış bir marka olarak faaliyetlerimizin tamamını müşteri şartlarına, Ulusal/Uluslararası, Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği standartların ile tüm kanuni ve teknik mevzuatlara uygun bir şekilde yürütmeyi amaçlarız.

 • Fet-Gaz olarak müşteri memuniyetini, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ve çevrenin korunmasını faaliyetlerimizin odağında tutar ve bu doğrultuda kendimizi sürekli geliştirmeyi hedefleriz.

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini (çevreye verdiğimiz geçici ve sürekli rahatsızlar, vb..), iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirler ve bunları en aza indirgemek için yeni yöntemler geliştirir, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi için her türlü çabayı gösterir, kirliliğin önlenmesini ve ilgili tarafların sağlığının korunmasını amaçlarız.

 • Hedeflerimize ulaşmak için: Mevcut çalışma usullerimizi, İSG ve Çevre performansımızı değişen koşullara ve yeni teknolojilere göre sürekli gözden geçirir, uygunluğunu periyodik olarak gözden geçirerek iyileştirir, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek riskleri değerlendirir ve ortadan kaldırırız.

 • Çevre bilincinin gelişmesi, çevrenin insan, bitki varlığı (flora) ve hayvan varlığı (fauna) bazında korunmasını sağlar. Atıkların yönetimini, geri dönüşüm oranının arttırılmasını ve doğal kaynak kullanımımızı minimize etmeyi amaçlarız.

 • Kuruluş olarak çevre ve toplum üzerindeki olumsuz çevre etkilerini azaltır ve daha sağlıklı nesillerin, sağlıklı bir çevrede gelişmesine, kirlenmenin önlenmesine katkıda bulunuruz.

 • Hizmetlerimizden faydalanacak ve politikamızın gerçekleşmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini “ortağımız” kabul ederiz.

 • Bu Politikamızı gerçekleştirmek için tüm ilgili taraflarlara ve çalışanlarımızla etkin bir bilgilendirme ve katılımcı bir yaklaşım sergileriz

Çevre Politikamız:

Kuruluşumuzun kapsamı içeriğinde gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerinde;

 • Çevre konusunda faaliyette bulunan ve çevre politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini, tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan Yasal şartları, olumsuz çevre etkilerini (çevreye verdiğimiz geçici ve sürekli rahatsızlıklar, vb.) tespit eder, bunları en aza indirmek için yeni ölçütler, yöntemler geliştirir ve uygulanması için ilgili taraflar ile uygulama ve bilgi paylaşımında bulunuruz.

 • Çalışanlarımız ve ortaklarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak çevre bilincinin gelişmesini, çevrenin; İnsan, bitki varlığı(flora) ve hayvan varlığı (fauna) bazında korunmasını sağlarız.

 • Çevre performansımızı sürekli izler ve iyileştirmeye çalışırız.

 • Çevre ve toplum üzerindeki olumsuz çevre etkileri azaltır ve daha sağlıklı nesillerin, sağlıklı bir çevrede gelişmesine, kirlenmenin önlenmesine katkıda bulunuruz.

 • Çevre politikamızı üçüncü tarafların bilgisine açarız.

İSG Politikamız:

Kuruluşumuzun kapsamı içeriğinde gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerinde;

 • İş sağlığı ve güvenliği politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini ve tedarikçilerimizi “ortağımız” kabul ederiz.

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan Yasal şartları, tehlikeleri ve riskleri tespit ederek İSG yönetim sistemi içinde tanımlamayı, uygulamayı, sürdürmeyi ve uygunluğunu periyodik olarak gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

 • Gelişen teknolojiyi takip edip yeni iş sağlığı ve güvenliği ölçüt ve usulleri geliştirir, uygulanması için ilgili taraflar ve tüm çalışanlarımızla etkin bir bilgilendirme ve katılımcı bir yaklaşım sergileriz.

 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarını ileterek alınacak kararlara aktif katılımlarını sağlarız.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli izleriz ve iyileştiririz.

 • Mevcut çalışma usullerini gözden geçirerek yeniler, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldırırız. Bu nedenle ana prensibimiz “ÖNCE İNSAN”dır.

 • Kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sağlığın korunması için her türlü çabayı gösteririz.

 • İş sağlığı ve güvenliği politikamızı ilgili tüm tarafların bilgisine açarız.

   

  İşletmemizin sahip olduğu belge ve sertifikalar;